KAPLICALAR için yalıtım

KAPLICALAR için yalıtım

Kaplıcalar, toplantı, eğlence ve spor kompleksleri ve benzeri tesislerin hizmet verirken gözardı edemeyeceği teknik altyapının en önemli parçası izolasyondur.

Bina ve tesislerin bodrum, iç cephe ara bölme duvarlar, çatı, çatı altı gibi bölgelerine etki eden sıcak ve soğuk hava,olması gereken ısı seviyesini yükseltir yada düşürür. Kullanılan iklimlendirme cihazları çoğunlukla yetersiz kalır.

“Kışın sıcak dışarı çıkmasın. yazın, sıcak içeri sızmasın.” THERMOBOR