ENDÜSTRİYEL TESİS YALITIM UYGULAMALARI

ENDÜSTRİYEL TESİS YALITIM UYGULAMALARI

Sanayi ve endüstriyel tesislerin, hammadde, personel giderlerinin dışında en önemli giderlerinin biride enerjidir.

Söz konusu tesislerdeki uzman kişiler enerji tasarrufu ve kayıplarını önleme konusunda çok hassastır ve

izolasyonun önemini kavramışlardır.Bor’lu yalıtım her türlü üretim ortamının izolasyonunu en yüksek düzeyde yapar.

Bor çatı yalıtım malzemesi Tek parça uygulama sistemi sayesinde ısı köprüleri oluşturmaz. Böylece ısınan ve soğuyan ortamın iklimsel seviye kaybı olmaz.

“Çevreyle dost olmak için çok nedenimiz var”.