TAVAN ARASI İZOLASYON

TAVAN ARASI İZOLASYON

Bina dış kabuk elemanı olarak çatının, maruz kaldığı iç ve dış bölge fiziksel koşullarının kontrolleri suretiyle yalıtım mühim bir parametredir.

Soğuk çatılarda iç hacimlerde oluşacak su buharı, varsa betonarme taşıyıcı döşemeyi, bu tür bir döşeme yoksa hacmin tavanını katederek üstteki hava tabakasına ulaşacaktır. Su buharı burada bina çatısının kaplama kısmından ve bilhassa kaplama esasli örtü malzemelerinin (kiremit, metal kaplama vb.) aralıklarından direk dış atmosfere çıkacaktır.

Bina dış cephesindeki ısı kaybının mühim bir kesimini çatılardan kaybedilen ısı enerjisi oluşturmaktadır. Çatılarda bu ısı kaybının belirli kalitede ısı yalıtımı malzemeleri kullanılarak önlenmesi gerekmektedir.

Isı yalıtım malzemelerinin tüketimi çatının çeşidine göre değişiklık gösterecektir. Soğuk çatılarda çatı arasının mekan olarak kullanılmadığı durumlarda, Thermobor izolasyon malzemesi direk döşeme üzerine serilebilir. Çatı arasının mekan olarak kullanılması durumunda, ısı yalıtımı probleminin direk örtü sistemi altına püskürtülerek uygulanır.

Borlu yalıtım malzemesi Çatılarda ısı yalıtımı için mükemmel bir çözümdür. Çatılar ahşap, lambiri ve rabis gibi ince tabakalardan

oluştuğu takdirde selülöz yünü tüm boşlukları kaplaması dolayısıyla ısı yalıtımı için mükemmel bir verim almanızı sağlar.

“Kat kat yalıtım, kat kat tasarruf”

Thermobor