Su yalıtımı olmayan binalara yapı ruhsatı verilmeyecek

Su yalıtımı olmayan binalara yapı ruhsatı verilmeyecek

Yapı ruhsatı almaya hazırlanan binalar yeni bir zorunluluğu daha yerine getirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle birlikte binalarda su yalıtımı zorunluluğu aranacak. Bu kriteri yerine getirmeyen binalara ise yapı ruhsatı verilmeyecek. Eski binaların ise su yalıtım tadilatı yapması zorunlu olacak.

Su Yalıtımı Yönetmeliği’nde sona gelindi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su Yalıtımı Yönetmeliği’nde son aşamaya geldi. Yönetmelik binaların toprakla temas eden kısımları olan döşeme, bodrum ve temel kısımlarına ek olarak, balkon ve çatı gibi ıslak hacimlerinde ısı yalıtımı işlemlerinin tamamlanmasını zorunlu kılıyor. Özellikle yeni yapılacak binaları hedef alan yönetmelik, bina ruhsatı için bu kriterin yerine getirilmesini zorunlu kılıyor.

Hedef binaların dayanım süresini uzatmak

Hürriyet’te yer alan habere göre yönetmelik, binalardaki yapı elemanlarının su ve nem ile temas ederek korozyona uğramasını ve dayanıklılık ve daanım kayıplarını engellemeyi amaçlıyor. Bu sayede binaların sağlık ve kullanım yönündeki risklerinin de minimum düzeye indirilmesi hedefleniyor. Tasarım ve yapım açısından da alınacak önlem ve uygulanacak kuralları düzenleyen yönetmelik mevcut binalarda da su yalıtımı tadilatlarının yerine getirilmesini zorunlu hale getirecek. Binaların su etkisine karşı yalıtım ve drenaj önlemilerini teknik bir raporla belirlenmesi halinde yönetmelikteki esaslara uyumu sağlanacak.

Yeni yalıtım yönetmeliği hangi zorunlulukları getiriyor?

  • Yeni yönetmelikle binaların inşa edildiği zeminin özellikleri, yapı türü, iklim koşulları ve yeraltı su seviyeleri gibi incelemelerden hareketle suyun yapı malzemelerine temasının engellenmesi amaçlanıyor.
  • Konut projelerinde suya ve yıpratıcı özelliklerine karşı önlem alınmamışsa, bir diğer deyişle su yalıtımı yapılamayacak durumda ise yapı ruhsatı alınamayacak.
  • Yeni yönetmelik kriterlerine uygun olmayan imalatlarda, binalara eksiklikler giderilinceye kadar süre verilecek. Bu süre içinde binaların eksikliklerini gidermesi beklenecek. Bunlar gerçekleşmezse, binalara yapı ruhsatı verilmeyecek.
  • Yönetmelik yalnızca suyun yapı elemanlarına nüfuz etmesini engellemeye çalışmayacak, aynı zamanda da yapıya nüfuz etmiş suyun da dışarı atılmasına yönelik tahliye sistemi içerecek.
  • Su yalıtımı ilk olarak toprakla temas eden kesimlere uygulanacak. Bodrum katları, evin temelleri ve döşemelere yönelik bu uygulamada, binanın kullanım amacı, temelde kullanılan tipoloji, derinlik ve yapısal özellikler de baz alınacak. İncelemeye yer altı suyunun seviyesi ve kimyasal zemin etütleri de belirleyici olacak.
  • Sağlık yapıları, eğitim yapıları, yurtlar ve yönetim binaları gibi kamusal yapılarda da 51.50 metreyi aşan ve kapalı kullanım alanı 10 bin metreyi geçen binalarda, basınçlı su etkisine karşı su yalıtımı uygulanacak.