Temiz çevre için izolasyon

Temiz çevre için izolasyon

Türkiye’de yılda 3 milyar dolar ısınmak için harcanıyor. Ancak nüfus ve iklim olarak Türkiye’ye benzer özellikler taşıyan Fransa’da ısınmak için yılda 1.5 milyar dolar harcanıyor. Yeterli izolasyon yapılmaması nedeniyle, ısınmak için harcanan paranın yarısı havaya uçuyor.

Türkiye, nüfus ve iklim olarak Fransa’yla benzer özellikler taşıyor. Fransızlar ısınmak için yılda 1.5 milyar dolar harcarken, Türkiye’nin ısınma faturası 3 milyar dolara ulaşıyor. Bu farkın nedeni izolasyona verilen önem. Uzmanlar daha sağlıklı bir yaşam, gürültüsüz, temiz çevre ve tasarruf için izolasyonu öneriyorlar. Doğru yapılan izolasyon sağladığı tasarrufla iki yılda kendini amorti ediyor.

İzolasyon, Türkiye’de adı çok duyulan ama yeterince uygulanmayan bir kavram. Binaların çoğu yalıtımsız. Özellikle ısı yalıtımının eksikliği enerji sarfiyatının yüksekliğine ve hava kirliliğine davetiye çıkarıyor.

Hava kirliliği konusunda Türkiye için kabul edilebilir değerler, Dünya Sağlık Örgütü sınırlarının 2-3 katı. Atılması gereken en önemli adım enerjiden tasarruf etmek. Eğer konutların duvar ve çatıları iyi izole edilirse konfordan fedakarlık etmeden, enerji tüketiminin yarıya indirilmesi mümkün.

Binalardaki enerji veya ısı kaybı tavan, döşeme ve duvarlardan meydana gelen ve kapı, pencere gibi açılan kısımların hava giriş çıkışıyla oluşan kayıplar olmak üzere iki grupta toplanıyor. Binalarda toplam ısı kaybının yaklaşık yüzde 10-15’lik kısmı çatılardan, yüzde 45’i yalıtımsız binaların dış duvarlarından, yüzde 20’si pencerelerden meydana geliyor.

Dış hava temaslı, pencere dışında kalan yerlerde alınabilecek tedbirler, ısı geçişini en az seviyeye indirecek izolasyon malzemelerinin seçimiyle oluyor. Isı geçişiyle ilgili yalıtım malzemeleri duvar içlerine, duvar dışlarına veya duvar aralarına yerleştirilebiliyor. Isı yalıtımındaki boşluğa duvar levhası (camyünü) konularak ses ve gürültü geçişi önlenir. Binalarda, merdiven boşluğu, asansör boşluğu, çıkma altı, bodrum tavanı ve pencerelere izolasyon uygulanarak ısı ve ses yalıtımı sağlanabiliyor.

Binalarda izolasyon yoluyla yüzde 25’ten yüzde 50’lere varan enerji tasarrufu elde edililebilir. Türkiye’de etkin bir ısı yalıtımı uygulanırsa devletin her yıl 2.5-3 milyar dolar döviz tasarrufunun olacağı hesaplanıyor. Sadece çatı yalıtımı 2 yılda kendisini ödeyip yüzde 20 tasarruf sağlıyor. Ahşap doğrama korunarak sadece çift cam uygulamasının fazla yararı görülmüyor.

100 metrekarelik bir konutta yapılacak iyi bir yalıtımın maliyeti o konutun inşaat maliyetinin yüzde 0.5 ile yüzde 2’si arasındadır. Maliyeti etkileyen faktörler yalıtım malzemesinin cinsi, kalınlığı ve uygulama yöntemleridir. Malzeme kalınlığı arttıkça sağlanan tasaruf da artar. Ayrıca yalıtım için bir kez masraf edilmesine karşılık binadan ömür boyu tasarruf sağlanır. Isı yalıtımıyla sadece ailelerin aylık yakıt gideri azalmaz, daha az enerji ithaliyle döviz tasarrufu olur.

Isıyı yalıtımlı binalara daha fazla ve kolay ısınır. Ayrıca soğutulan binalarda daha iyi serinlik sağlanır. Yalıtımlı binada klima olmasa da mekanlar yazın serin olur. Türkiye’de örnek olarak 100 metrekarelik çatı alanına sahip bir yapıda bir ısıtma sezonunda izolasyon kalınlığına bağlı olarak elde edilen yakıt tasarrufu ve hava kirliliğindeki azalma hesaplandığında şu ilginç sonuç ortaya çıkıyor:

İzmir’den İskenderun’a kadar Ege ve Akdeniz bölgelerinde 6 santimlik çatı izolasyonu yapılması durumunda 2.720 kilogram linyit veya 710 metreküp doğalgaz Marmara ve İç Ege Bölgesi’nde 8 santimlik bir çatı izolasyonu yapıldığında 6.680 kilogram linyit veya 1.830 metreküp doğalgaz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde 10 santimlik bir çatı izolasyonu yapıldığında 10.340 kilogram linyit veya 2.840 metreküp doğalgaz tasarruf ediliyor.