Binalardaki yalıtım cebinize para olarak döner

Binalardaki yalıtım cebinize para olarak döner

“Günümüzün modern şehirlerinde enerji verimli ve çevre dostu binaların önemi giderek artıyor. Binalarımız, ülkemizde üretilen ve ithal edilen toplam enerji miktarının yüzde 40’ını tüketiyor. Bu tüketimin de yüzde 80’i binaların ısıtma ve soğutulması için harcanıyor. Ekonomik ve ekolojik bir yatırım olan ısı yalıtımı sayesinde elektrik ve doğalgaz faturaları yarı yarıya azalırken, karbon salımından kaynaklanan çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor. Dış cephe kaplamalarında çatı,zemin ve pencere-kapılarda yapılacak olan yalıtım aile bütçesine yarar sağlayacaktır”

Baştanoğlu, pencereler ve kapıların evdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olduğunu be-lirterek şöyle konuştu:
“Çift cam veya ısıcam olan pencerelerde ısı kaybı yarı yarıya azalır. Yapılan bir araştırmayla, Türkiye’de mevcut yapı stokunun önemli bir bölümü tek camlı pencerelerden oluştuğu tespit edilmiş. Tek camlı pencere sistemlerine göre; çift camlı pencere sistemleri %50, kaplamalı çift camlı sistemler %75 oranında daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Kaplamalı çift camlar (Low-e) ısı kayıplarını çift cama göre %45 azaltır.”
Baştanoğlu bina yalıtımınında birincil önem taşıdığını söyleyerek, “Binanın bulunduğu iklim bölgesine göre yapılan dış duvar yalıtımı enerjinin verimli halde kullanılmasını doğrudan etkilemektedir. Yalıtım kalınlığı uygun seviyelerde arttırıldığında enerji kayıplarında azalma görülür. Burada dikkat edilmesi gereken değişen iklim şartları göz önüne alınarak, bu esaslar ışığında hazırlanmış inovatif ürünleri tercih daha yararlı olacaktır. Hem sıcaklık değişimi, hem kar, yağmur, dolu, fırtına, ısı değişimi gibi dış etmenlere dayanıklı ürünler tercih edil-meli. Doğru yapılmış bir dış cephe yalıtımı yatırım olarak uzun süreli olacaktır” diye konuştu.

“Bilinçli tüketici olarak bütçemize ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra, doğaya da zarar vermemiş oluruz. Bilinçli tüketici olmak, sorumlu bir vatandaş olarak görevimizdir. Tüketici olarak hak ve sorumluluklarımızı iyi bilmeliyiz. Bilinçli bir tüketici mal ve hizmet alırken doğru seçim yapar. İhtiyacı olan malı ve hizmeti yetkili satıcısından alır. Uygulama aşamasında da profesyonel ve işin uzmanı ekipler tercih edilmelidir. Gerekirse maddi an-lamda fedakarlık gösterilmeli ama mutlaka işin ehli profesyonel uygulamacılar seçilmelidir.“

çatı izolasyon çatı yalıtım